Månadens företagarkrav: Alla bolagsformer behöver sänkta arbetsgivaravgifter

Magdalena Andersson,

Din regering säger sig vilja öka företagarnas vilja att anställa. Ni vill att enskilda firmor ska våga ta steget och anställa sin första medarbetare. Samtidigt vet ni att höga lönekostnader påverkar företagarnas möjligheter att anställa. Nu föreslår ni att enskilda näringsidkare, som inte har haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter 31 mars i år, bara ska betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på ersättningen till den anställde under det första året.

Förslaget kan innebära att många enskilda firmor anställer sin första medarbetare. Det är ett bra förslag som skulle få en stor effekt på sysselsättningen i Sverige. För att få en ännu större effekt på sysselsättningen bör förslaget omfatta samtliga bolagsformer.

Som finansminister känner du säkert ett ansvar att vårda statsfinanserna. Med beaktning av det kan vi påminna dig om att satsningar på företagare är extremt kostnadseffektiva jämfört med satsningar inom andra budgetområden, där mångmiljardbelopp fördelas utan närmare uppföljning. Vi vill även påminna dig om att det är företagen som ligger till grund för det välstånd som du har ansvaret att fördela till Sveriges befolkning.

Den Nya Välfärden stöds av uppemot 18 000 företagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Företagarna behöver lägre arbetsgivaravgifter. Detta gäller såväl enskilda firmor som aktiebolag. Därför kräver vi att din regering omformulerar förslaget så att det omfattar samtliga bolagsformer.

Vänliga hälsningar,

Adam Rydström Företagarombudsmannen i tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden


Läs mer om företagarkravet här.