Region Västernorrland struntar i upphandling vid ambulansombyggnad.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kom­missionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Väster­norrland för att teckna avtal värt 43 miljoner kronor direkt med ett privat företag, i strid mot upphand­lings­bestäm­melserna.

När Region Väster­norrland behövde bygga om sina ambulanser med chassibyte och användning av redan befintliga sjukhytter vände man sig direkt till en privat utförare och tecknade avtal värt 43 miljoner kronor med detta företag. Några andra fick inte vara med och räkna på upp­draget.

Som skäl för att tilldela kontraktet direkt, utan konkurrensupphandling, har regionen hänvisat till att det ”Oss veterligt finns ingen annan leve­rantör som tillhandahåller dessa chassin och kan göra behövlig ombyggnation samt överflytt av sjukhytt” och att konkurrens därmed saknas av tekniska skäl. Sådant undantag får endast komma ifråga vid verkligt unika anskaffningar där det överhuvudtaget inte finns något alternativt utbud på hela EU:s inre marknad och den upp­handlande myndigheten kan visa detta.

Åtgärden att bygga om chassin på ambulanser är dock inte så unik att det anlitade företaget skulle vara ensamt på marknaden. Tjäns­ten ”ombyggnad av ambulanser” har till och med tilldelats en egen identi­tets­nummerkod (CPV-nummer) i det upphandlingsrättsliga regelverket som ska användas vid upphandling av just sådana tjänster.

– Det finns därför anledning att rikta kritik mot Region Väster­norrland för att ha satt åt sidan det bestämmelserna om offentlig upphandling som ytterst syftar till att skapa konkurrens och att motverka korruption i offentlig verksamhet säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrens­kom­mis­sionen.

Läs hela utredningen här.