Länsstyrelsen i Dalarna struntar i upp­handling vid underhåll av sjöar.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kom­missionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Länsstyrelsen i Dalarna för att teckna avtal direkt med ett privat företag i strid mot upphand­lings­bestäm­melserna.

När Länsstyrelsen i Dalarnas län behövde tjänster för underhåll av sjöar vände man sig direkt till en privat utförare och tecknade avtal värt två miljoner kronor med detta företag. Några andra företag fick inte vara med och räkna på uppdraget.

Som skäl för att tilldela kontraktet direkt, utan upphandling i kon­kurrens på marknaden, har länsstyrelsen angivit att det anlitade företaget har ett patent på den tekniska process som myndigheten vill ha. Någon sådan inskränkning får dock inte komma ifråga. Lagen om offentlig upphand­ling förbjuder nämligen alla hänvisningar eller begränsningar till visst varumärke, patent eller framställningssätt, utan att i så fall även andra, likvärdiga produkter eller tjänster, ska kunna komma ifråga.

– Det finns därför anledning att rikta kritik mot Länsstyrelsen i Dalarnas län för att ha satt åt sidan det upphandlingsrättsliga regelverk som ytterst syftar till att skapa konkurrens och motverka korruption i offentlig verk­samhet säger Per Eklund, ledamot i Konkurrenskommis­sionen.  

Läs hela utredningen här.