Bjuvs kommun köpte konsulttjänster i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kom­missionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Bjuvs kommun för att ha köpt konsulttjänster direkt från ett företag utan före­gående annonsering.

När Bjuvs kommun ville ha hjälp med ett projekt för ökad trygghet inom kommunen vände man sig till en viss konsult och tecknade avtal direkt med dennes företag. Några andra leverantörer tillfrågades inte för att lämna anbud.

Avtalet som skrevs gällde från början enbart 380.000 kronor och var därmed möjligt att direktupphandla. Enligt kommunens egna riktlinjer skulle dock ett skriftligt förfrågningsunderlag ha upprättas och minst tre leverantörer tillfrågats. Så skedde emellertid inte. Istället utökade kom­munen upp­draget till att omfatta tjänster för totalt 720.000 kronor. Därigenom var det överhuvudtaget inte längre tillåtet att direkt­upp­handla avtalet. Istället skulle upphandlingen ha annonserats, så att alla intres­serade leverantörer gavs möjlighet att lämna anbud.

– Det finns därmed anledning att rikta kritik mot Bjuvs kommun för att ha åsidosatt inte bara sina egna riktlinjer utan även den upphandlings­rätts­liga lagstiftning som ytterst syftar till att skapa konkurrens och motverka korruption i offentlig verksamhet, säger Inger Ridder­strand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommis­sionen.

Läs hela utredningen här.