Kommunen river hellre än säljer till marknadspris

Det kommunala bostadsföretaget Hoforshus AB har beslutat sig för att riva ett antal hyreshus hellre än att sälja dem för marknadspris till en privat hyresvärd. Företagarombuds-mannen vid Den Nya Välfärden är mycket kritisk till kommunens beslut och anser att kommunen istället bör bjuda ut fastigheterna till försäljning genom ett öppet anbudsförfarande.

– Allmännyttiga bostadsföretag ska vara till nytta för allmänheten. Det är konstigt att kommunen ser det som negativt att en försäljning kan leda till en hyressänkning. Lägre hyror för de boende måste ju vara någonting bra. Dessutom sparar kommunen pengar på en försäljning eftersom man slipper rivningskostnaden, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Det är skrämmande att kommunalpolitikerna är beredda att använda skattemedel för att kunna behålla höga hyresnivåer i Hofors, säger Mårten Hyltner.

 

Läs utredningen här: FO 2008-018