Utredning avseende försäljning av sjönära mark i Karlskrona kommun

Karlskrona kommun, (Kommunen), beslutade i december 2008 att sälja fastigheterna Karlskrona Kölen 7 (Hästö Marina) samt del av Kölen 11 till nuvarande arrendator av Hästö Marina. Nuvarande arrendator arrenderar 3500 kvadratmeter. Utöver denna mark har Kommunen beslutat att sälja ungefär 5500 kvadratmeter mark. Arrendatorn ska på den marken bygga bostäder efter att detaljplan vunnit laga kraft. Försäljningspriset är baserat på antalet byggrätter som beviljas inom ramen för framtida detaljplan. Priset på den försålda marken är 220 000 kronor per byggrätt. Det ger att försäljningssumman kan variera mellan 0 kronor och 3 960 000 kronor då antalet byggrätter förväntas bli mellan 0-18 stycken.

 

Läs utredningen här: FO 2009-012 Sjönära Karlskrona