Parkeringsupphandling olaglig

Inför trängselskatteförsöket fick Stockholms Stads Parkering AB 32 miljoner från Stockholms stad för att bygga ut infartsparkeringarna. Nu får kommunen kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, som kritiserar kommunen för att ha tecknat avtalet direkt med parkeringsbolaget utan upphandling i konkurrens. Även andra företag skulle ha kunnat konkurrera om uppdraget. Stadens agerande har därmed snedvridit konkurrensen.

– Kommuner ska följa lag. Det finns i normalfallet inget utrymme för att, som Stockholms stad gjort, teckna mångmiljonkontrakt utan ett offentligt anbudsförfarande, framhåller expertgruppen i sin granskning.

– Att Stockholm Parkering AB ägs av staden har i sammanhanget ingen betydelse. Staden var ändå skyldig att genomföra ett offentligt anbudsförfarande, säger Pär Cronhult, chefsjurist och föredragande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-008 Koncession