Bygge för 95 miljoner olagligt

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, riktar kritik mot det kommunala fastighetsbolaget Armada Fastighets AB i Österåkers kommun. Kritiken rör ombyggnationen av Arken Vård och Servicecenter. Expertgruppens granskning visar att Armada givit uppdraget, värt 95 miljoner kronor, till ett privat byggföretag utan offentlig upphandling i konkurrens. Armada hävdar att ombyggnationen är en del av ett tidigare tecknat ramavtal. Ramavtalet omfattar uppdrag till ett värde av elva miljoner under perioden 200211 till 200610. Ombyggnaden var emellertid värd 95 miljoner, det vill säga åtta gånger mer än hela ramavtalet. Om man därtill lägger att Armada har skrivit tilläggsavtal för att reglera flera villkor för ombyggnaden, som inte framgår av det ursprungliga avtalet, är det uppenbart att det är fråga om ett nytt uppdrag. Därmed skulle det också ha upphandlats. Sammanfattningsvis har Armadas agerande snedvridit konkurrensen på marknaden.

Armada har givit ett uppdrag värt 95 miljoner kronor till ett byggföretag utan upphandling i konkurrens. Det strider mot lagen. Avtalet kan när som helst överklagas av andra byggbolag och kommunen riskerar skadestånd, framhåller expertgruppen i sin granskning.

I regel ger upphandling i konkurrens 1030 procent lägre pris. Armada kan ha åsamkat kommunen onödigt höga kostnader för ombyggnationen genom att inte ha genomfört en konkurrensupphandling, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-027