Nacka kommun bryter mot kommunallagen

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot Nacka kommun. Kritiken rör att en kommunal förvaltning säljer skolhälsovård till andra skolor än de egna, till och med till skolor utanför kommunen. Hälsovårdstjänsterna säljs väsentligt under gängse marknadspris, uppskattningsvis 3540 procent billigare. Försäljningen försvaras av Nacka kommun med att den vill spara skattemedel genom överskottsförsäljning på marginalen. Expertgruppens granskning visar dock att detta strider mot kommunallagens näringsprincip och lokaliseringsprincip. Jämfört med de privata företag Nacka kommun konkurrerar med har kommunen dessutom helt andra förutsättningar genom att kommunens verksamhet ytterst garanteras av skattemedel.

När en stor kommun som Nacka låter skattefinansierad verksamhet konkurrera på den allmänna marknaden riskerar kommunen att slå ut mindre privata företag som inte har skattemedel eller skyddade marknader i ryggen, påpekar expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Försäljningen snedvrider inte bara konkurrensen, utan riskerar även att strida mot kommunallagens principer om vad en kommun får ägna sig åt, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-028