Orsa kommun har beslutat köpa marknadsföringstjänster i strid mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Orsa kommun för att köpa tjänster för turistinformation och marknadsföring i strid med upp­handlingslagen.

Orsa kommun har beslutat att i strid med upphandlingslagen utan föregående upphandling teckna avtal med ett bolag om marknadsföringstjänster. Avtalet gäller under en sexårsperiod från 1 januari 2016 till 31 december 2021, med automatisk förlängning om tre år åt gången. Avtalet värderas till minst 10 miljoner kronor, exklusive moms.

Bolaget som kommunen ska teckna avtal med, Visit Dalarna AB, ägs delvis av kommunen, men aktiemajoriteten ägs av huvud­sakligen privata intressenter i besöksnäringen. Redan på grund av detta går det inte för kommunen att åberopa det så kallade ”in-house-undantaget” som annars skulle kunna göra det möjligt att kringgå kravet på annonserad upphandling.

Något annat undantag för direkttilldelning på grund av synnerliga skäl, såsom synnerlig brådska, kan inte heller komma ifråga. Kommunen har en redan nu fungerande lösning och har haft god tid på sig att förbereda en ny upphandling.

– Kommunens agerande strider mot upphandlingslagen, EU-direktiven och har helt satt konkurrensen ur spel. Agerandet riskerar att gynna berörda privata intressenter på ett otillbörligt sätt. Det finns därför anledning att kritisera kommunen, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Läs utredning KKO 15-026 här.