Ny kallsup för staden – tvingas betala böter för det olagliga bryggköpet till Citybadet

Stockholms stad har nu fått böta 180 000 kronor för lagbrott i samband med det så kallade Citybadet.

Det var när Stockholms stad skulle bygga det så kallade citybadet i Årstaviken som kommunen vände sig direkt till en leverantör och beställde bryggor och annan utrustning av denne för omkring två miljoner kronor utan upphandling.

Detta kritiserades av Konkurrenskommissionen och sedermera förklarade domstol att avtalet var ogiltigt. Efter domstolens avgörande har emellertid staden underlåtit att rätta sig och vidhåller fortfarande det olagliga bryggköpet.

Nu har detta lett fram till att staden har dömts till att betala 180 000 kronor i upphandlingsskadeavgift, som är ett slags böter. Staden kommer även att få betala skadestånd med ytterligare belopp till den leverantör som ursprungligen fört talan om ogiltighet av avtal. Av Konkurrenskommissionens utredning framgår dessutom att de bryggor som köptes utan upphandling var mer än 50 procent dyrare än vad priset hade blivit vid ett köp av från samma leverantör i ett strax efteråt lagenligt upphandlat avtal.

– Stockholms stads agerande visar på det allvarliga när en skattefinansierad aktör väljer att bryta mot de bestämmelser som bland annat syftar till att motverka korruption vid offentlig verksamhet samt även trotsa domstols dom, säger Pär Cronhult, chefjurist och föredragande i Konkurrenskommissionen.

Läs Konkurrenskommissionens utredningar här och här.

Läs förvaltningsrättens dom här.

Läs Konkurrensverkets ansökan här.