Örebros borgen på 325 miljoner kronor är olaglig

Kommunfullmäktige i Örebro beslutade i april att ge kommunal borgen på 325 miljoner kronor till det kommunala holdingbolaget Örebromark AB. Beslutet kritiseras nu av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som sammankallats av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att beslutet strider mot kommunallagen, eftersom borgensåtagandet kan användas till verksamheter inom koncernen som ligger utanför den kommunala kompetensen. Till exempel har dotterbolag planer på att tillhandahålla kommersiella fastigheter specifikt riktade till enskilda storföretag, något som strider mot den kommunala kompetensen.

– En kommun får inte stödja enskilda företag ekonomiskt. Kommunala pengar ska gå till kommunal verksamhet och inte till enskilda företag. Det strider mot kommunallagen, mot svensk rättspraxis och mot EU:s regler om otillåtet statsstöd. Vad en kommun får göra är generella satsningar för näringslivet, till exempel bättre vägar, företagsbyar för småföretagare och liknande, säger G Rune Berggren, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Örebro kommuns borgensåtagande är ägnat att användas till verksamhet som ligger utanför den kommunala kompetensen. Genom stöd till företag riskerar konkurrensen att snedvridas påpekar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-022