Stockholms krav på porrfria hotell olagligt

Kommunstyrelsen i Stockholm fattade i mars beslut om att staden ska bojkotta hotell som visar porr. Beslutet får nu kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Enligt expertgruppen kan staden självfallet kräva att de enskilda rum staden hyr ska vara utan porrfilm, men staden kan inte bestämma över vilket utbud av TVkanaler som andra hotellgäster har tillgång till. Ärendet handläggs för närvarande av domstol.

– Stockholms stad kan givetvis välja att alltid boka porrfria hotellrum. Men staden kan inte ställa krav på vilket utbud och vilken service som hotell erbjuder andra gäster. Det tillåter inte gällande bestämmelser om offentlig upphandling, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Stockholms läns landsting har fattat ett liknande beslut utan att bryta om lag genom att begränsa porrförbundet till de rum landstinget bokar. När Stockholms stad upprättar ett policydokument är det självklart att även det ska vara i linje med och inte i strid mot gällande lagar. Om staden fullföljer porrpolicyn kommer kommunen att bryta mot lagen om offentlig upphandling, säger Konkurrenskommissionen.

Enligt Konkurrenskommissionen kan Stockholms stads policy riskera att snedvrida konkurrensen på hotellmarknaden.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-07