Fel företag tog hem kommunalt sopkontrakt

I mars tecknade Stockholms stad avtal med ett företag om hämtning och bearbetning av avfall från soptipparna i Lövsta, Vantör och Östberga. Nu får staden allvarlig kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som sammankallats av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att det vinnande företaget inte uppfyllde de grundläggande kraven i upphandlingen. Därför borde företaget inte ha fått kontraktet. I företagets anbud saknades bland annat en efterfrågad plan för vidareutbildning av personalen. Företagets sopanläggning var, tvärtemot skallkraven, inte öppen sju dagar i veckan, och anbudet innehöll en reservation för prisjusteringar, något som inte upphandlingsunderlaget gav utrymme för.

– Att ett företag som inte uppfyller de så kallade skallkraven i en upphandling ändå får teckna kontrakt är givetvis fel. Stockholms stads beslut strider mot principen om likabehandling. Beslutet innebär en överträdelse av både svensk lag och EUdirektiven på området, säger Sigvard Berglöf, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Genom Stockholms stads agerande snedvrids konkurrensen och förtroendet för staden som upphandlande enhet försämras, säger Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-030