Örebroportens mångmiljonköp strider mot kommunallagen

Det kommunala företaget Örebroporten AB har beslutat att köpa en industrifastighet av ett större privat företag, för att sedan hyra ut fastigheten till den tidigare ägaren. Örebroporten ska även uppföra en tillbyggnad. Nu får Örebroporten kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp, som menar att köpet utgör otillåtet stöd till enskilt företag. Därmed bryter Örebroporten mot kommunallagen.

– Varken kommuner eller kommunala bolag får ge ekonomiskt stöd till enskilda företag. Örebroportens agerande skadar konkurrensen eftersom ett företag får en otillbörlig konkurrensfördel före andra bolag. Syftet med affären verkar ha varit att fylla säljarföretagets kassa med likvida medel, säger professor Erik Nerep, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Enligt bolagsordningen ska Örebroporten: ”komplettera marknadens utbud av kontors och industrilokaler…”. Att köpa och sedan hyra ut en befintlig industrifastighet till den tidigare ägaren kan knappast kallas att ”komplettera marknadens utbud”. Företaget har således agerat utanför den bolagsordning som kommunfullmäktige fastställt för Örebroporten, konstaterar Erik Nerep.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har granskat Örebroportens köp och omedelbara uthyrning av industrifastigheten. Kommissionen menar att bolaget har brutit mot kommunallagen. Kommuner (och kommunala bolag) kan göra insatser för näringslivet av allmän karaktär, men får inte ge ekonomiskt stöd till enskilda företag. Genom att i förevarande fall ge sådant stöd har bolaget rubbat förutsättningarna för konkurrensen.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-055