Orimliga krav från Naturvårdsverket skrämmer nämnder att påföra sanktionsavgift

I december 2002 gjorde Björksund Förvaltnings AB en köldmediekontroll i två fastigheter i Tystberga. Kontrollen, som genomfördes av en ackrediterad kontrollant, visade att allt var i sin ordning. Inga farliga kemikalier hade läckt ut. Björksunds vd, som var allvarligt sjuk och låg på sjukhus, missade dock att skicka in blanketterna till kommunen. Därför beslutade miljönämnden i Nyköping att påföra företaget 10 000 kronor i miljösanktionsavgifter. Kommunen får nu kritik av Företagarombudsmannen.

– Miljön har inte tagit skada, blanketten har efter påstötning blivit inlämnad till kommunen. Ändå fattar miljönämnden beslut om 10 000 kronor i miljösanktionsavgifter. Det är inte rimligt. Det är formalistiskt och vittnar om total oförståelse för företagares villkor, säger Monica Werenfels Röttorp, ledamot i Företagarombudsmannen.

– Självklart ska miljöbrott beivras, men jag har ytterst svårt att se en försenad blankett som ett miljöbrott. Att blanketten blev försenad är inte så underligt eftersom företagets vd var allvarligt sjuk och låg på sjukhus, säger Monica Werenfels Röttorp.

Företagarombudsmannen anser att beslutet om miljösanktionsavgift var oskäligt. Företagarombudsmannen är en oberoende ideell grupp som består av jurister, ekonomer och egenföretagare som arbetar för ett bättre företagarklimat. Det är en verksamhet inom Stiftelsen Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO-2003-034