Kommunala bolag gör miljoninköp i strid mot lag

Kommunal Datateknik i Köping AB har sedan 1995 köpt datorer för betydande belopp utan att göra upphandlingar i konkurrens. I maj 2003 övergick dataverksamheten till det tillika kommunala Köpings KabelTV. Sedan dess har Köpings KabelTV fortsatt på samma sätt och köpt datorer till ett värde av 400 000 kronor. Nu får Köpings KabelTV AB kritik från den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Datorköpen skulle ha gjorts genom upphandling i konkurrens.

– När kommunala bolag köper varor för mer än ett prisbasbelopp (cirka 39 000 kronor) ska det göras genom konkurrensupphandling. De kommunala bolagen i Köping har gjort miljonaffärer med datorer utan upphandling i konkurrens. Det strider mot lagen om offentlig upphandling, säger Sigvard Berglöv, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Upphandlingar i konkurrens ger som regel 1030 procent lägre pris. Därmed kan detta ha varit en onödigt dyr affär för de kommunala bolagen. Konkurrens förhindrar även vänskapskorruption och otillåten favorisering av ett bolag framför andra.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har granskat de kommunala bolagens inköp av datorer. Kommissionen menar att de kommunala bolagen har brutit mot upphandlingslagen genom att inte göra upphandlingar i konkurrens. Därmed har konkurrensen på datormarknaden snedvridits.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-050