Örebro läns landsting bryter mot lagenom offentlig upphandling

Landstingsfullmäktige i Örebro har beslutat att utan upphandling uppdra åt det av landstiget delägda bolaget Länstrafiken i Örebro AB att utföra tjänster för planering, upphandling och samordning av sjukresor. Landstingets beslut snedvrider konkurrensen genom bristande affärsmässighet och bryter mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

På marknaden för drift av beställningscentraler och samordning av sjukresor verkar ett flertal privata företag. Trots detta har någon upphandling av de aktuella tjänsterna aldrig ägt rum. Istället har uppdraget direkt lämnats till Länstrafiken i Örebro AB.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat fallet.

Kommissionen menar att köp från bolag där kommuner eller landsting ingår som delägare inte kan ske utan iakttagande av upphandlingslagens bestämmelser. Dessutom medför det höga värdet av tjänsterna och avtalets längd att Landstinget ska genomföra en upphandling enligt EG-reglerna. Eftersom så inte har skett har Landstinget i Örebro län brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Genom förfarandet har landstinget riskerat att snedvrida konkurrensen på marknaden för drift av beställningscentraler och samordning av sjukresor.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 04