Örebro läns landsting snedvrider konkurrensen

Landstinget i Örebro äger tillsammans med en lång rad kommuner Länstrafiken i Örebro AB. Företaget ska nu med hjälp av skattemedel konkurrera med enskilda företag genom att utan begränsning erbjuda administrativa tjänster till andra trafikhuvudmän.

I det aktuella fallet driver Örebro Läns landsting tillsammans med tolv andra kommuner det gemensamt ägda Länstrafiken i Örebro AB. Bolaget är huvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Örebro län.

De kommuner som tillsammans med Örebro läns landsting äger Länstrafiken i Örebro AB är: Askersunds kommun, Degerfors kommun, Hallsbergs kommun, Hällefors kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekbergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och Örebro kommun.

Landstinget har tillsammans med de övriga ägarna beslutat om ett konsortieavtal som innebär att det gemensamt ägda trafikbolaget får erbjuda sina administrativa tjänster till andra trafikhuvudmän. Trafikbolaget har, enligt lag, monopol på att utan upphandling tillhandahålla delägarna vissa tjänster.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat fallet.

Kommissionen menar att det snedvrider konkurrensen att kommunerna och Landstinget i Örebro län erbjuder sig att med stöd av skattemedel utföra generella administrativa tjänster i konkurrens med enskilda företag.

Dessutom torde inte de opreciserade administrativa tjänster som Länstrafiken i Örebro AB erbjuder omfattas av kommunallagens regler för den kommunala kompetensen, det vill säga vad kommuner får ägna sig åt. Frågan om avtalets laglighet avgörs emellertid ytterst av allmän förvaltningsdomstol.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 09-021