Örebro-landstinget har förlängt olagligt avtal

Avtalet gällande bildtelefonitjänsten för döva mellan Post- och telestyrelsen (PTS) och landstinget var olagligt från första början, det bekräftades av Högsta förvaltningsdomstolen i början av oktober i år. Rättsprocessen har pågått i 3,5 år, den första domen meddelades juni 2011 och ett särskilt verkställighetsförbud utfärdades. Trots det fullföljde landstinget det olagliga avtalet i januari 2012 och avtalet pågår fortfarande idag. Landstinget har meddelat att man nyligen, en månad innan det slutgiltiga beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen, valt att förlänga avtalet med PTS framtill sommaren 2016. Detta trots att det finns ett av domstol sedan 2011 meddelat verkställighetsförbud mot att teckna avtal.

– Vår huvudman avser att JO-anmäla Örebro-landstingets och PTS hantering. Landstinget har för det första brutit mot lagen genom att lämna anbud i en upphandling som avser andra än de egna invånarna och därmed konkurrerat på den allmänna marknaden, där landstinget inte har något att göra. Dessutom har landstinget struntat i två domstolsbeslut och verkställt ett olagligt avtal. säger chefjuristen Pär Cronhult, föredragande i Konkurrenskommissionen.

________________________________________________________

Anledningen till förbudet är att kommunallagens lokaliseringsprincip inte tillåter kommuner och landsting att bedriva verksamhet som huvudsakligen riktar sig till andra än de egna invånarna. Det är inte heller tillåtet för kommunala myndigheter att på en allmän marknad konkurrera med det privata näringslivet. Syftet med lagstiftningen är att kommuner och landsting ska anpassa sina resurser för att tillhandahålla service och behov för de egna invånarna på orten och inte bedriva storskalig affärsverksamhet ute i landet. Avtalet med Post- och telestyrelsen (PTS) har utan tvivel ingåtts av landstinget med ett b. la affärsmässigt syfte, att bedriva rikstäckande verksamhet till huvudsakligen andra än de egna länsborna. Landstinget har även öppet konkurrerat med ett privat företag som trots lägre pris gick miste om affären genom landstingets agerande. Affären är värd c:a 90 miljoner kr och medför därmed även en betydande affärsrisk för landstinget, som i allt väsentligt nu tvingas avveckla verksamheten med Bildtelefoni.net.

Tidslinje: Avtal mellan PTS och Örebro läns landsting