Olagligt sopavtal för 240 miljoner dyrt för hushållen

Kungsbacka kommuns nu pågående avtal om sopförbränning värt 240 miljoner kronor är olagligt och dessutom en dålig affär för hushållen i kommunen. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden kritiserar kommunen för att bryta mot lag och bakomliggande EG-direktiv. Kommunen köper tjänsterna direkt från Renova AB till ett pris som är högre än vad bolaget erbjuder till andra kommuner.

– Kungsbacka kommun äger 1,5 % av aktierna i Renova AB, vilket till största delen ägs av Göteborgs kommun. Enligt praxis från Regeringsrätten är kommuner när de köper från egna bolag upphandlingsskyldiga enligt lag. I kommuner där Renova har lämnat anbud i konkurrens är bolagets priser dessutom upp till 20 procent lägre än vad Kungsbacka betalar, konstaterar expertgruppen.

– Avtalets omfattning och betydande värde medför även risk för att Sverige kan fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, säger Inger Ridderstrand Linderoth, viceordförande i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-038 Kungsbacka