Norrbottens miljonköp av julklappar olagligt

Inför julen 2004 genomförde Norrbottens läns landsting en upphandling av julklappar. Upphandlingen av väskor var värd cirka 1,3 miljoner kronor. Nu får landstinget kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen pekar på att landstinget inte gick ut offentligt med upphandlingen, som lagen föreskriver, utan avtal tecknades direkt med en leverantör. Det strider mot lagen om offentlig upphandling. Landstingets agerande riskerar att snedvrida konkurrensen.

– När landstinget gör miljonupphandlingar ska det givetvis ske på det sätt som upphandlingslagen föreskriver. Upphandling i konkurrens ger i regel 1030 procent lägre pris. Genom att inte göra en upphandling i konkurrens riskerar landstinget att betala mer än nödvändigt för väskorna, säger Erik Nerep, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– En offentlig upphandling ska ske på det sätt som upphandlingslagen föreskriver. I detta fall har upphandlingen inte genomförts affärsmässigt och principen om likabehandling har inte respekterats. Därmed har konkurrensen snedvridits, framhåller expertgruppen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-03