Norrbottens köp av presenter strider mot lag

I mars 2004 inledde Norrbottens läns landsting en upphandling av presentartiklar. Det som upphandlades var till exempel skärbrädor, osthyvlar, marmelad, choklad, svepaskar och läderskärp. Upphandlingen var värd cirka 600 000 kronor. Nu får landstinget kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att upphandlingen strider mot lagen om upphandling. I upphandlingen fanns ett antal tillverkare namngivna, likvärdiga produkter från andra tillverkare skulle förkastas. Detta är inte tillåtet enligt lag. Landstingets agerande riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden.

– När ett landsting genomför en upphandling ska alla leverantörer behandlas lika. Det har inte skett i det här fallet. Det är rimligt att landstinget kan köpa representationspresenter med lokal förankring, men de leverantörer som uttryckligen blivit namngivna i upphandlingsunderlaget har favoriserats på ett olagligt sätt säger professor Erik Nerep, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Om vissa leverantörer favoriseras framför andra åsidosätts likhetsprincipen och konkurrensen snedvrids. Alla leverantörer bör få samma möjlighet att delta i offentliga upphandlingar, framhåller expertgruppen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-06