Mångmiljonavtal med Vafab olagliga

Arboga, Köpings och Kungsörs kommun har beslutat att teckna avtal i mångmiljonklassen med det kommunala renhållningsbolaget Vafab. Avtalen gäller både sophämtning och sopförbränning. Nu får kommunerna kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp som sammankallats av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen påpekar att sopavtalen har kommit till i strid mot upphandlingslagen. Enligt lagen ska upphandlingar genomföras i konkurrens på den allmänna marknaden, något som inte skett i de här fallen. Detta strider mot såväl svensk lag, som mot på området gällande EUrätt. Upphandlingar i konkurrens ger som regel mellan 10 och 30 procent lägre pris. Det finns en uppenbar risk att berörda fastighetsägarna och hushåll får betala onödigt mycket i sopavgift.

– Givetvis ska Kungsörs, Köpings och Arboga kommun följa lag. Likväl har avtal ingåtts på ett sätt som strider mot upphandlingslagen. Det är oacceptabelt. Genom att strunta i att genomföra upphandling i konkurrens kan kommunerna även ha orsakat fastighetsägarna och hushållen onödigt höga sopavgifter säger G Rune Berggren, ordförande i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

– Kommunerna kan givetvis låta respektive förvaltning sköta sophanteringen. Men om de lägger ut sophanteringen på ett externt företag måste detta ske enligt upphandlingslagen. Det är inte tillåtet att ”överföra” sophantering till ett bolag utan föregående upphandling i konkurrens, inte ens om kommunen är delägare, framhåller Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-057