Norrbottens läns landsting gör lagstridiga inköp av tryckeritjänster

Konkurrenskommissionens utredning visar att Norrbottens läns landsting sedan 2008 köpt tryckeritjänster för cirka 1,3 miljoner kronor per år direkt från ett tryckeri utan upphandling i konkurrens. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling. Landstinget riskerar nu att dömas till en upphandlingsskadeavgift på åtminstone 100 000 kronor på grund av de olagliga direktinköpen konstaterar kommissionen.

Landstinget har sedan 2008 köpt tryckeritjänster av ett privat företag för omkring sju miljoner kronor. En ledande företrädare för landstinget har bl.a. uttalat att tryckeriföretaget är landstingets ”hustryckeri”. När Konkurrenskommissionen begärde att få ta del av landstingets samtliga kontrakt och avtal med tryckeriföretaget framkom att någon offentlig upphandling aldrig genomförts.

Genom att i åratal ha köpt tryckeritjänster utan något upphandlat avtal har landstinget brutit mot upphandlingslagens principer om likabehandling och icke-diskriminering av leverantörer och öppenhet vid upphandlingen.

– Då agerandet har satt konkurrensen ur spel mellan leverantörerna kan landstingets inköpsvillkor vara oförmånliga med avseende på kvalitet och pris till nackdel för skattebetalarna, säger Christer Fallenius, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Landstinget har en upphandlingsavdelning med specialkompetens på området. Det är anmärkningsvärt att de löpande och olagliga inköpen har kunnat pågå under så lång tid. Nu riskerar landstinget att dömas till en upphandlingsskadeavgift på åtminstone 100 000 kronor, avslutar han.

Läs utredningen PM2 KKO 13-023 här.