Solna stad satte konkurrensen ur spel vid upphandling av renhållningstjänster

Solna stad har utan konkurrensupphandling direkttilldelat ett mång­miljonkontrakt om hämtning av fett från restauranger i kommunen. Konkurrenskommissionens utredning visar att kommunen därmed har brutit mot lagen om offentlig upphandling och snedvridit konkurrensen.

När Solna stad skulle upphandla hämtning av fettavfall från bl.a. restauranger och storkök i kommunen som har s.k. fettavskiljare tecknades ett s.k. ”tilläggsavtal” direkt med ett privat renhållnings­företag som sedan tidigare har ett annat renhållningsavtal med kommunen. Tjänsten att hämta fett omfattas dock inte av detta avtal och borde därför ha konkurrensutsatts i en ny upphandling.

– Tilldelningen föregicks inte av något annonserat förfarande vilket strider mot lagen om offentlig upphandling säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

– Eftersom kontraktsvärdet uppgår till nästan tre miljoner kronor borde kommunen ha förstått att den inte kunde direkttilldela upp­draget. Detta kan leda till att de restauranger och storkök m.m. som har fettavskiljare riskerar att tvingas betala mer för fettavfalls­hämtningen än vad de annars hade gjort, avslutar Lennart Palm.

Efter att Konkurrenskommissionen uppmärksammade ärendet har Förvaltningsrätten i Stockholm numera ogiltigförklarat kommunens tilläggsavtal med det privata företaget med motiveringen att avtalet har tillkommit på ett otillåtet sätt utan föregående annonsering enligt regelverket för offentlig upphandling.

Läs utredningen Läs utredningen KKO 12-039 här.