Olagligt: Hyresbostäder uteslöt företag från upphandling

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, riktar kritik mot Hyresbostäder i Växjö AB. Kritiken rör en upphandling av bredbandstjänster som genomfördes i augusti till ett värde av minst 2,7 miljoner kronor. Expertgruppens granskning visar att fastighetsbolaget gjorde flera misstag. Hyresbostäder genomförde fel formell typ av upphandling, Hyresbostäder följde inte lagens krav på annonsering och Hyresbostäder uteslöt en leverantör från upphandlingen på ett sätt som strider mot lag. Sammanfattningsvis riskerade Hyresbostäders agerande att snedvrida konkurrensen på marknaden.

Hyresbostäder i Växjö AB har genomfört upphandlingen av bredband på ett felaktigt sätt, både formellt och materiellt. Lagens krav på affärsmässighet har åsidosatts och konkurrensen har snedvridits, framhåller expertgruppen i sin granskning.

När nu Hyresbostäder gör om upphandlingen i enlighet med lagens krav tillgodoses intresset hos det internetbolag som blev uteslutit på felaktiga grunder, säger G Rune Berggren, ordförande för den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-024