Nackas och Värmdös avtal om sopförbränning olagliga

Nacka och Värmdö har tecknat kontrakt på sopförbränning med AB Fortum Värme utan att göra upphandling i konkurrens. Därför fick till exempel företaget som idag sköter sophanteringen aldrig en chans att lämna anbud. Kommuner får, enligt nämnden för offentlig upphandling (NOU), köpa tjänster utan upphandling i konkurrens om priset är lägre än 77 200 kronor. Avtalet med AB Fortum Värme är värda mer än 100 miljoner kronor. Konkurrenskommissionen kritiserar kommunernas agerande och pekar på att det är lagstridigt.

– Kommuner ska följa lagen. I lagen finns det i normalfallet inget utrymme för att, som Värmdö och Nacka gjort, teckna mångmiljonkontrakt utan att göra en offentlig upphandling, hävdar Pär Cronhult, chefsjurist på Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en privat expertgrupp som är sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat Nackas och Värmdös inköp av sophantering. När kommuner gör stora inköp kräver lagen att det sker genom offentlig upphandling. Motivet är motverka korruption och otillåten favorisering av vissa företag framför andra. Upphandling i konkurrens ger dessutom generellt lägre priser.

Konkurrenskommissionen kritiserar att kommunerna tecknat avtal direkt med AB Fortum Värme utan att göra en offentlig upphandling där flera företag kunnat konkurrera. Kommissionen menar att detta strider både mot lagens bokstav och mot dess mening.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-019