Mer byråkrati ger inte mindre svartarbete

Finansdepartementet föreslår i en departementsskrivelse till Regeringen att taxi- frisör- och restaurangbranscherna tvingas föra personalliggare. Arbetsgivaren ska varje dag anteckna när personalen börjar och slutar. Syftet är att komma åt svartarbete och Skatteverket ska när som helst kunna granska liggaren. Den som inte fyllt i den riskerar böter. Förslaget får nu både praktisk och principiell kritik av Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden. Förslaget kommer enligt ombudsmannen inte att få avsedd effekt eftersom Skatteverket saknar resurser för extra granskningar. Förslaget är även principiellt felaktigt eftersom hederliga företagare tvingas bära ökade kostnader för att Skatteverket ska granska ohederliga företagare.

– Svartarbete är ett stort problem för många företagare som därmed drabbas av osund konkurrens. Skatteverket behöver större resurser för att kunna bekämpa problemet. Men Finansdepartementets förslag om personalliggare är verkningslöst och innebär bara mer byråkrati för frisörer och taxiåkare, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

– Regeringen har som mål att minska skattebyråkratin för företagare med 20 procent till 2010. Finansdepartementets förslag går i direkt motsatt riktning, påpekar Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2005-011