Alingsåstvättens miljonavtal med landstinget i Värmland olagligt

Västra Götalandsregionen har genom Alingsåstvätten lämnat anbud och tecknat ett tvättavtal med Landstinget i Värmland. Kontraktet är värt 20 miljoner kronor per år, eller 140 miljoner kronor för hela avtalsperioden inklusive förlängning. Nu får landstinget Västra Götalandsregionen kritik från den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, som är sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen påpekar att landstingets agerande på tvätterimarknaden strider mot både näringsprincipen och lokaliseringsprincipen i kommunallagen och snedvrider därmed konkurrensen.

– Landstinget Västra Götalands agerande genom Alingsåstvätten strider mot kommunallagen. Agerandet står i strid mot den kommunala kompetensen – vad ett landsting får ägna sig åt – och innebär en överträdelse av lokaliseringsprincipen – var ett landsting får bedriva verksamhet, säger Inger Ridderstrand Lindroth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Landstinget Västra Götaland bedriver genom Alingsåstvätten, ytterst med stöd av skattemedel, verksamhet utanför landstingets gränser på en privat marknad. Det finns en uppenbar risk för att Alingsåstvätten därmed snedvrider konkurrensen, understryker expertgruppen i sin granskning.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-058