Ökad kriminalitet drabbar företagare

Sedan 1970-talet har antalet brott relaterade till företagare mångfaldigats. Butiksrånen är fyra gånger så många, andelen väpnade rån är dubbelt så stor. Antalet taxirån har fyrdubblats. Antalet rån mot värdetransportsrån har ökat med knappt 150 procent under de senaste 10 åren. Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, uppmärksammar nu den ökade brottsligheten som drabbar företagare. Exemplen är många. Otryggheten för till exempel innehavare av små butiker är stor eftersom polisen inte klarar ut rånen de utsätts för. Urhandlare som blir utsatta för rån får många gånger inte teckna ny försäkring, även det är ett underbetyg för den svenska rättsstaten.

– Företagarklimatet i Sverige hotas av tilltagande brottslighet. Företagarens vardag blir otrygg. Hon tvingas att installera dyr säkerhetsutrustning, som många gånger inte räcker till. Och när ett inbrott sker saknar polisen ofta resurser att klara ut brottet. Läget är helt enkelt oacceptabelt, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

– Staten har ansvar för medborgarnas säkerhet. Tyvärr ökar brottsligheten mot småföretagare. De drabbas i allt större utsträckning för våld och hot av olika slag. Det är principiellt felaktigt att enskilda företagare måste ta kostnaderna för att rättssystemet inte klarar av att förhindra den ökande brottligheten, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2005-014