Månadens företagarkrav: Slopa sjuklöneansvaret

Stefan Löfven,

Arbetsgivarnas ansvar för sjuklön sänker inte sjuktalen. Istället leder sjuklöneansvaret till att företagens benägenhet att anställa minskar i en tid då jobbskapande står högt på den politiska agendan. Därför är det dags att slopa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda.

Sjuklönereglerna syftar till att få arbetsgivarna att ta ansvar för att minska sjukskrivningarna. Men om en anställd skadar sig i en fritidsaktivitet, som inte har något med jobbet att göra, är det ändå arbetsgivaren som får betala sjuklönen. Arbetsgivaren är skyldig att betala för sjukdomsfall som varken orsakas eller kontrolleras av någon annan än den anställde. Eftersom arbetsgivaren inte kan påverka de anställdas fritidsaktiviteter eller personliga liv är det märkligt att det ändå är arbetsgivaren som får ta notan för eventuell sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron i små företag är betydligt lägre än vad den är i offentliga sektorn och i större företag. Små företag tar ansvar för sina anställda. Det medför att småföretagare i praktiken subventionerar stora organisationer med högre sjukfrånvaro och högre sjukkostnader. Samtidigt förlitar sig politikerna på att de små företagen ska fortsätta skapa majoriteten av de nya jobben. Men att vara företagare innebär en stor ekonomisk risk. Företagarna behöver därför vara trygga i att de faktiskt har råd att anställa, särskilt med tanke på att den anställda kan bli sjuk.

Din regeringspartner Miljöpartiet har föreslagit att företagens sjuklöneansvar ska slopas för alla företag med 10 anställda eller färre. Det är ett förslag att ta vara på.

Den Nya Välfärden stöds av 15 000 småföretagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Företagarna uppmanar dig att göra en insats för företagandet i Sverige och följa Miljöpartiets förslag.

Adam Rydström,
Företagarombudsmannen, Den Nya Välfärden
——————————————————————

Läs  våra tidigare företagarkrav här.