Förslaget om hälsoväxling stoppas

Regeringen backade under eftermiddagen från sitt hårt kritiserade förslag om hälsoväxling. Det är ett glädjande besked för både företagare och långtidssjukskrivna.

Den Nya Välfärdens arbete ger resultat! Socialförsäkringsminister Annika Strandhälls (S) förslag, att arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningen har dragits tillbaka. Den massiva kritiken från bland annat Den Nya Välfärden, i kombination med att arbetsmarknadens parter kom överens om egna åtgärder, övertygade ministern om att förslaget borde skrotas.

Många av de företagare vi dagligen har kontakt med har varit oroade över regeringens planer på att införa ett medfinansieringskrav. Redan i nuläget är det många småföretagare som drar sig för att anställa på grund av den ekonomiska risken som en längre sjukskrivning kan innebära. Ett medfinansieringskrav hade ökat småföretagarnas risker på ett radikalt sätt.

Att regeringen backar från sina planer är också en lättnad för arbetstagare med sjukdomshistorik, som skulle ha fått det svårare att få ett jobb om förslaget blivit verklighet.