Flera landstings köp av läkemedelstjänster bryter mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras flera landsting för att i ett numera avbrutet förfarande upphandla läkemedelstjänster på ett sätt som strider mot lag.

Landstingen hade påbörjat en upphandling av läkemedelstjänster med en avtalstid på upp till sex år.

Eftersom avtalet inte innebär några fasta volymer, utan anpassas efter behov, handlar det om ett sådant ramavtal som normalt inte får tecknas för en längre period än fyra år. I liknande upphandlingar med avtalstider längre än fyra år har domstol nyligen förordnat att ett antal andra landsting ska göra om sina upphandlingar, eftersom dessa strider mot lag.

– Landstingens långa avtal strider mot upphandlingslagen och hade riskerat att sätta konkurrensen ur spel under alldeles för lång tid, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

– Den begränsningsregel som följer av lagen är varken ny eller särskilt komplicerad. Det finns därför skäl att rikta kritik mot lands­tingen, som uppenbarligen behöver se över sina upphandlings­rutiner. Den omständigheten att landstingen numera beslutat avbryta förfarandet medför inte att landstingen kan undgå kritik avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Läs utredning KKO 16-005 VLL Ramavtalstid här.

Läs utredning KKO 16-006 NLL Ramavtalstid här.

Läs utredning KKO 16-007 Västernorrland Ramavtalstid här.

Läs utredning KKO 16-008 Region Jämtland Härjedalen Ramavtalstid här.