Månadens företagarkrav: Magdalena Andersson, avskaffa smygbeskattningen i arbetsgivaravgifterna!

Arbetsgivaravgifterna syftar till att finansiera det sociala trygghetssystemet. Därför är det anmärkningsvärt att en tredjedel av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna saknar koppling till någon försäkringsmässig förmån. Denna del kallas den allmänna löneavgiften och är en ren skatt.

Den allmänna löneavgiften infördes 1995 för att finansiera inträdet i EU. Då låg den på 1,5 procent. Idag har den vuxit till 10,72 procent och är numera större än ålderspensionsavgiften. Med tanke på att pensionsvillkoren snart kommer att försämras är detta extra provocerande.

Genom åren har den allmänna löneavgiften fungerat som en regulator för att bibehålla arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna på en hög nivå. När de försäkringsmässiga avgifterna minskat så har den allmänna löneavgiften höjts.

Svenska folkets kännedom om arbetsgivaravgifterna är låg. Därför har det varit enkelt att använda den allmänna löneavgiften för att smygbeskatta skattebetalarna. För tänk vilket ramaskri det hade blivit om skattebetalarna känt till att över tio procent av inkomsten beskattas utan deras kännedom.

Socialdemokraterna har historiskt stått upp för generösa socialförsäkringar. Ni tror på den svenska modellen. Ni tycker att det är helt i sin ordning att arbetstagarna avstår löneutrymme för att finansiera trygghetssystemet. Därför borde ni rannsaka er själva. Arbetsgivaravgifterna ska vara just försäkringsmässiga. Den allmänna löneavgiften är inte det. Istället skadar den legitimiteten i både skattesystemet och arbetsgivaravgifterna.

Den allmänna löneavgiften lurar pengar av arbetstagare och företagare. Pengar som kunde ha gått till generösare pension och bättre trygghet. Den ökar kostnaden för att anställa och motverkar regeringens sysselsättningsmål. Därför är det är dags att avskaffa den allmänna löneavgiften.

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om våra företagarkrav här.