Konkurrenskommissionen: Stockholms läns landsting gynnade eget tandvårdsbolag på ett olagligt sätt

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras återigen Stockholms läns landsting för att bryta mot lagen. Denna gång för att gynna det egna folktandvårdsbolaget.

Det var i oktober 2017 som Stockholms läns landsting beslutade olagligen förlänga två – tidigare inte upphandlade – avtal avseende asyl­tand­vård. Avtalen är med Folktandvården Stockholms län AB respektive ett privat tandvårdsbolag. Förlängningarna avser ett värde på ca 238 miljoner kronor.

När det gäller det avtal som avser det privata tandvårdsbolaget har Landstinget dock beslutat att ett nytt avtal ska upphandlas enligt lag. Beträffande avtalet med Folktandvården har Landstinget däremot beslutat att avtal ska tecknas direkt med bolaget – utan föregående upphandling och i strid mot lagen. Landstinget påstår sig dessutom inte ha personalresurser att genomföra en korrekt upphandling.

– Till största delen bedriver Folktandvården verksamhet i kon­kurrens på den privata marknaden, där patienterna fritt kan välja mellan olika tandläkare säger Inger Ridderstrand-Linderoth ordförande i Konkurrens­kommissionen. Att Folktandvården nu garanteras kunder av landstinget är ett klart fall av otillåtet gynnande.

Upphandlingslagen kräver att kommunala bolag som konkurrerar med privata bolag måste göra det på lika villkor och i öppen konkurrens – detta för att inte skattepengar ska riskera användas till att snedvrida konkurrensen.

– Landstinget har struntat i lagen och gynnar därigenom sitt eget bolag. Landstinget har gång på gång medvetet brutit mot lagen, det finns tyvärr därmed återigen anledning att rikta allvarlig kritik mot denna uppenbara lagtrots, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Utredningen kan läsas här.