Månadens företagarkrav: Höj inte arbetsgivaravgiften för äldre!

Bästa finansminister Andersson,

Företagarombudsmannen är en del av Stiftelsen Den Nya Välfärden, som årligen stöds av uppemot 20 000 svenska småföretagare. Vi talar med tusentals företagare i veckan. Med detta vill jag säga att vi vet hur företagarna tänker och känner (vilket Du nog också gör).

Företagarombudsmannen har nu blivit kontaktad av åtskilliga företagare som oroar sig för att regeringens nedröstade förslag om att höja arbetsgivaravgifterna för äldre (65+) från 10,21 till 18,71 procent ska återuppstå i vårbudgeten.

Företagarombudsmannen vet inte hur många pensionärer som skulle förlora jobbet om en sådan höjning trädde i kraft, men av reaktionen bland företagarna verkar det som om det skulle bli en hel del.

Låt förslaget vila i frid i den grav där det ligger.

Vänliga hälsningar

Patrik Engellau

Ordförande Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer om företagarkravet här.