Västerbottenlandstinget köper tryckeri-tjänster olagligt

Västerbottens läns landsting har köpt tryckeritjänster för närmare 1,45 miljoner kronor per år vilket strider mot upphandlingslagen. Detta visar en utredning från den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Under 2013 och fram till och med juni 2014 har Västerbottens läns landstinget, nedan Landstinget. Löpande köpt tryckeritjänster från totalt 14 olika företag utan föregående offentlig upphandling. Det sammanlagda värdet för dessa tjänster uppgår till c:a 1,45 miljoner kronor.

En upphandlande myndighet som Landstinget kan inte kringgå det upphandlingsrättsliga regelverket genom att dela upp sina köp på olika leverantörer. Eftersom det nu i samtliga fall varit fråga om tryckeritjänster till ett sammanlagt värde som väsentligt överstiger den tillåtna gränsen för direktupphandling har Landstinget varit skyldig att annonsera sina upphandlingar. Det korrekta hade kunna vara att Landstinget upphandlat sitt behov av tryckeritjänster i ett flerårigt ramavtal.

Landstinget har en egen upphandlingsavdelning med specialkompetens på offentlig upphandling. Det är då särskilt anmärkningsvärt att det aktuella förfarandet med löpande beställningar utan föregående upphandling utanför enligt upphandlingslagen har kunnat pågå under så lång tid konstaterar kommissionen i sin bedömning.

Inger Ridderstrand-Linderoth är ordförande i Konkurrenskommissionen. Hon är kritisk mot landstingets inköp utan upphandling.

– Marknaden här igenom härigenom snedvridits, eftersom inga andra än Landstingets tidigare anlitade leverantörer har kunnat lämna anbud på tryckeritjänster. På grund av sina olagliga köp riskerar Landstinget även att få betala så kallad upphandlingsskadeavgift.

Läs mer om utredningen här KKO 14-024