Månadens Företagarkrav: Avskaffa den allmänna löneavgiften

Finansministern, ta bort smygbeskattningen i arbetsgivaravgifterna!

Den allmänna löneavgiften infördes 1995 för att finansiera inträdet i EU. Då låg den på 1,5 procent. Sedan dess har den höjts i omgångar, senast vid årsskiftet då den höjdes till 11,62 procent. Allmänna löneavgiften är nu den överlägset största delkomponenten i arbetsgivaravgifterna, större än avgifterna för föräldraförsäkring, arbetsmarknad, efterlevandepension, arbetsskada och sjukförsäkring – tillsammans.

Till skillnad från övriga arbetsgivaravgifter så saknar den allmänna löneavgiften helt och hållet koppling till försäkringsmässiga förmåner. Löneavgiften är en ren skatt som används som en regulator för att bibehålla arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna på en hög nivå. När sjukförsäkringsavgiften sänktes vid årsskiftet höjdes den allmänna löneavgiften för att det totala avgiftsuttaget skulle kunna hållas oförändrat.

Arbetsgivaravgifterna har med åren blivit allt mindre försäkringsmässiga och alltmer en bekväm form för politiker att beskatta arbete. Det hade nämligen varit svårt för politikerna att höja inkomstskatten med tio procent, även om detta skett under drygt tjugo års tid. Men eftersom folk i allmänhet har dålig kunskap om arbetsgivaravgifterna har skattehöjningarna kunnat ske i det fördolda, utan protester och med bred konsensus bland riksdagspartierna, som använt intäkterna för att finansiera andra saker än socialförsäkringar.

I år beräknas den allmänna löneavgiften dra in över 200 miljarder kronor. Pengar som kunde ha gått till högre pensioner och generösare socialförsäkringar som går rakt in i statskassan istället. Att det förhåller sig så skadar förtroendet för socialförsäkringssystemet. Och legitimiteten för hela skattesystemet riskerar att ta skada. För tänk om allmänheten visste att arbete beskattas med över 200 miljarder kronor i det fördolda.

Det är dags att avskaffa smygbeskattningen som kallas den allmänna löneavgiften. Och om det tar emot, gör åtminstone skatten synlig genom att ta bort den ur arbetsgivaravgifterna för att istället lägga den på inkomstskatten. Då blir det i alla fall synligt för alla hur mycket de egentligen betalar i skatt på sin lön.

Med vänlig hälsning,

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden.

Här kan du läsa mer om Företagarkravet.