Konkurrenskommissionen: Muthärva när Region Kronoberg bröt mot upphandlingslagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras landstinget Region Kronoberg för att har godkänt en leve­rantör som rätteligen skulle ha uteslutits ur en upphandling. En vid regionen anställd tjänsteman, som varit med och utformat anbudsvillkoren och utvärderat anbudet, har senare fällts för att ha tagit muta från det aktuella företaget.

Landstinget Region Kronoberg har i två upphandlingar, under 2015 respektive 2017, upphandlat ambulansfordon. I den upphandling som genomfördes 2015 inkom tre anbud, men i 2017 års upphandling inkom endast ett anbud – från den leverantör som vann 2015 års upphandling. Konkurrenskommissionens utredning visar att kraven hade ändrats 2017 jämfört med 2015, på ett sätt som gynnande den aktuella leverantören.

– En upphandlande myndighet har visserligen stor frihet att utforma sina krav, men när konkurrensen kraftigt minskar mellan två upphandlingar bör man fundera över varför detta sker, säger Per Eklund ledamot av Konkurrenskommissionen.

I 2017 års upphandling antogs det enda inkomna anbudet trots att det inte uppfyllde alla obligatoriska krav. Anbudet skulle därför rätteligen ha förkastats. Lagen kräver nämligen att de ursprung­liga krav som har uppställts i en upphandling ska upprätthållas oför­änd­rade, och inte får ändras i efterhand. Detta eftersom andra ambulanstillverkare kan ha av­stått från att lämna anbud på just grund av dessa krav, och där­med riskerar ha missgynnats.

Det har vidare visat sig att en medarbetare hos landstinget som har varit med och utformat kravställningen och även utvärderat anbu­det har fällts i tingsrätten för tagande av muta från den berörda anbudsgivaren.

– Upphandlingslagstiftningen syftar till att säker­ställa en sund konkurrens och motverka risken för korrup­tion. Region Kronoberg har brutit mot lagen när den inte uteslöt anbudet som inte uppfyllde de obligatoriska kraven, varför det finns anledning att rikta allvarlig kritik mot regionen, avslutar Per Eklund.

Utredningen går att läsa här.