Konkurrenskommissionen: Uppsalas kommunala skolfastighetsbolag bröt mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Uppsalas kommunala skolfastighetsbolag för att ha förnyat ett mångmiljonkontrakt med en IT- leverantör och därmed brutit mot upphandlingsbestämmelserna.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB har sedan tidigare haft ett upphandlat avtal med det aktuella IT-företaget. Skolfastigheter beslutade under våren 2018 att fortsatt köpa tjänster från  IT-företaget trots att det upphandlade avtalet hade löpt ut och att tjänsterna därför måste upphandlas på nytt.

– Ett upphandlat kontrakt måste som huvudregel alltid avslutas och eventuellt upphandlas på nytt efter att den ursprungligen avtalade giltighetstiden har löpt ut. Undantagsvis får under vissa förhål­landen avtalstiden förlängas utan ny upphandling. I detta fall har det inte funnits några sådana möjligheter till undantag, varför Skolfastigheter har brutit mot lagen.

Även det ursprungliga kontrakt som Skolfastigheter tecknat med IT-företaget är felaktigt upphandlat. Det har nämligen upphandlats i ett förfarande som enbart tillåts vid värden under c:a 1,9 miljoner kronor. Trots detta har Skolfastigheter hittills redan köpt varor och tjänster från IT-företaget till ett värde av cirka 6,4 miljoner kronor och nu även förlängt avtalet för att kunna köpa tjänster för ytter­ligare cirka 2,1 miljoner kronor.

– Uppsala kommun Skolfastigheter AB tycks tydligen anse att det går att åsidosätta lagen och strunta i offentlig upphandling. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot såväl Uppsala kommun som Skolfastigheter, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth ordförande i Konkurrens­kommissionen. Skolfastigheter riskerar att tvingas betala över 100.000 kronor i upphandlingsböter.

Utredningen kan läsas här.