Bodens kommun bryter mot upphandlingslagen igen

Bodens kommun hyrde in personal under mer än tio år genom att vända sig till ett bemanningsföretag utan föregående upphandling i konkurrens, vilket strider mot lagen om offentlig upphandling. Kostnaderna för bemanningstjänsterna uppgick till stora belopp och de senaste åren till 12 miljoner kronor per år. När ett nytt kontrakt nu upphandlades 2013 bröt kommunen ännu en gång mot lagen genom en otillåten direktupphandling. Därför riskerar kommunen få betala mångmiljonbelopp i upphandlingsskadeavgift.

Bodens kommun hade sedan 2002 ett ramavtal med ett företag för bemanning av korttidstjänster av bland annat lärare och personliga assistenter. Men avtalet upphandlades inte genom ett annonserat förfarande där även andra företag fick möjlighet att lämna anbud, vilket strider mot upphandlingslagen.

Det felaktigt upphandlade avtalet kom att gälla i tio år med löpande justeringar för prisförändringar. Det kontrakterade företaget kom i slutet av avtalsperioden att fakturera kommunen mer än 20 procent högre priser än vad som hade avtalats.

Sedan Konkurrenskommissionen påbörjat en utredning av avtalet, utlyste kommunen en formell upphandling i juni 2013. Kommunen fick dock inga anbud eftersom bland annat de ställda kraven inte uppfattades som rimliga. I stället sänkte kommunen vissa krav och tilldelade kontraktet direkt till ett utvalt företag, på ett sätt som strider mot upphandlingslagen.

Genom biträde av Konkurrenskommissionens jurister togs ärendet till förvaltningsrätten i Luleå, som den 5 februari 2014 slog fast att kommunen brutit mot lagen. Domstolen förordnade dock att kontraktet får bestå på grund av tvingande hänsyn till allmänintresset. Enligt lag har därför Konkurrensverket nu en skyldighet att begära en upphandlingsskadeavgift från kommunen som kan uppgå till mellan fem och sex miljoner kronor.

– Kommunens otillåtna direktupphandlingar har satt konkurrensen ur spel och medfört onödigt höga kostnader för den inhyrda personalen. Utöver detta kommer kommunen att få betala upphandlingsskadeavgift. Detta drabbar kommunens skattebetalare säger Per-Arne Sundbom, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Läs utredningarna:
KKO 13-011
KKO 13-021
Förvaltningsrättens dom (5 februari 2014)