Laholmshem måste lämna ut underlag 

Med hänvisning till sekretesslagen har det kommunala fastighetsbolaget Laholmshem AB vägrat lämna ut underlaget för marknadsvärderingen av fastighetsbeståndet. Kammarrätten i Göteborg upphäver nu Laholmshem AB:s beslut och kräver att uppgifterna lämnas ut.

Laholmshem AB har tidigare fått kritik för att de felvärderar sitt fastighetsbestånd. Det kommunala fastighetsbolaget har bland annat vägrat lämna ut drift- och underhållskostnader samt marknadsvärde för enskilda fastigheter i beståndet. Trots upprepade domar från kammarrätten har Laholmshem vägrat lämna ut handlingarna med hänvisning till sekretesslagen och företagshemligheter.

– Laholmshem har som kommunalt bolag en skyldighet att lämna ut offentliga handlingar enligt lag. Att hävda att deras drift- och underhållskostnader faller under sekretesslagar är barockt, säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Det förefaller som att Laholmshem försöker mörka värdet på fastigheterna.  Kammarrätten har återigen avgjort att uppgifterna i de allmänna handlingarna inte omfattas av sekretess, vilket gör att Laholmshems ursäkter börjar bli pinsamma, avslutar Micha Velasco