Helsingborgs hamn köper IT-tjänster i strid med upphandlingsreglerna

Det kommunala bolaget Helsingborgs hamn AB har under mer än tio år vänt sig direkt till IT-företaget InPort för att köpa IT-tjänster för i genomsnitt cirka 2,6 miljoner kronor per år. Konkurrenskommissionens utredning visar att detta är en otillåten direktupphandling enligt upphandlingslagstiftningen. 

Helsingborgs hamn har sedan början av år 2000 ingått cirka 70 avtal med InPort utan att detta föregåtts av en konkurrensutsatt upphandling. InPort var tidigare privatägt men sedan 2010 äger Helsingborgs hamn aktiemajoriteten i företaget, som har en om­fattande försäljningsverksamhet och konkurrerar med privata företag.

Helsingborgs hamns köp av IT-tjänster från eget koncernbolag utan upphandling i konkurrens strider mot upphandlingsreglerna. Köp mellan koncernbolag utan föregående upphandlings­förfarande medges endast vid vissa speciella förutsättningar. Dessa är dock inte uppfyllda i detta fall. Här skulle hamnbolaget ha genomfört en upphandling där konkurrerande leverantörer fått lämna anbud.

– Helsingborgs hamn direktköp från InPort snedvrider konkurrensen på berörd marknad och strider mot lagen. Därmed kan hamnbolagets kostnader för IT-tjänster bli onödigt höga. Vidare riskerar bolaget få betala böter i form av en upphandlings­skadeavgift, säger Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Läs utredningen KKO 12-037 här.