Lunds kommun ska köpa underhållstjänster för det planerade spårvägsnätet i strid mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Lunds kommun för att ha beslutat köpa drifts- och underhållstjänster direkt från ett delägt företag, utan annonserad upphandling.

Tekniska nämnden i Lunds kommun beslutade i maj 2016 att tillsammans med Kraftringen Service AB arbeta fram en avsiktsförklaring där kommunen ska köpa framtida drift- och underhållstjänster av det planerade spårvägsnätet direkt från bolaget.

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra en offentlig annonserad upphandling. Något undantag för att köpa dessa tjänster direkt från Kraftringen Service AB föreligger inte, även om kommunen är huvudägare i Kraftringen-koncernen. Servicebolaget bedriver nämligen en alltför stor extern verksamhet för att affären ska anses utgöra ett tillåtet ”internt köp”.

– Det spårvagnsnät som ska underhållas är fortfarande i ett planeringsstadium. Kommunen har därmed gott om tid för att genomföra ett öppet annonserat upphandlingsförfarande, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

– Genom att kringgå denna lagstadgade annonseringsskyldighet och istället vända sig direkt till ett specifikt bolag riskerar kommunen att sätta konkurrensen ur spel. Det finns därför anledning att kritisera förfarandet, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Läs utredning KKO 16-019 här.