Flera landsting bryter mot lag vid inköp av läkemedelstjänster

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras flera landsting för att köpa läkemedelstjänster på ett sätt som strider mot lag.

Totalt sju landsting har i ett gemensamt förfarande upphandlat avtal om köp av läkemedels­tjänster med en maximal avtalstid på sju år.

Eftersom avtalet inte innebär några fasta volymer, utan anpassas efter behov, är det ett ramavtal.

Enligt en bestämmelse som har funnits i lagen sedan 2008 får ett ramavtal normalt inte tecknas för en längre period än fyra år.

– Landstingets långa avtal strider mot upphandlingslagen och riskerar därmed att sätta konkurrensen ur spel under en alldeles för lång tid, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

– Eftersom den begränsningsregel som följer av lagen varken är ny eller särskilt komplicerad finns det skäl att rikta kritik mot lands­tinget, som uppenbarligen behöver se över sina upphandlings­rutiner, avslutar Inger Ridderstrand-Linderoth.

Läs utredning KKO 16-009 Landstinget Sörmland län

Läs utredning KKO 16-010 Landstinget Västmanland

Läs utredning KKO 16-011 Landstinget Uppsala län

Läs utredning KKO 16-012 Landstinget Värmland

Läs utredning KKO 16-013 Landstinget Dalarna

Läs utredning KKO 16-014 Örebro läns landsting

Läs utredning KKO 16-015 Region Gävleborg