Säters kommun har beslutat att köpa marknadsföringstjänster i strid mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Säters kommun för att köpa tjänster för marknadsföring och turistinformation i strid med upphandlingslagen.

Säters kommun har beslutat att köpa marknadsföringstjänster direkt från det av kommunen delägda bolaget Visit Dalarna AB, där även finns privata delägarintressen. Avtalet som skulle gälla un­der en sex­årsperiod kunde för kommunens del värderas till c:a 5,4 milj­oner kronor.

Efter att grannkommunen Orsa fick ett liknande upplägg med Visit Dalarna stoppat i domstol har Säters kommun nu avbrutit förfarandet, och uppger att kommunen istället ska låta upphandla aktuella tjänster enligt lagen.

– Kommunens ursprungliga beslut om att direktupphandla turist- och marknadsföringstjänster strider mot de upphandlings­rättsliga bestämmelser som har gällt sedan i vart fall 1994, och skulle därför aldrig ha fattats. Den omständigheten att rättelse numera skett, först efter det att upplägget förklarats olagligt i domstol, kan inte medföra att kommunen undgår kritik, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Läs utredning KKO 15-035 här.