Lessebo kommun ger fördelar till en entreprenör vid anbudsarrende

Lessebo kommun sökte under våren en ny arrendator till campingplatsen i Hovmantorp. Sex arrendatorer var intresserade av att arrendera campingen. Kommunen erbjöd en av intressenterna att köpa inventarier från den tidigare arrendatorn för 25 000 kronor, vilket var ett förmånligt pris. Den arrendatorn erbjöd sig att betala ett högre arrende första året, eftersom företaget i det beloppet skulle få en åkgräsklippare, serveringsmöbler, utemöbler, larm med mera. Nu får Lessebo kommun kritik från Företagarombudsmannen, en ideell grupp av ekonomer och jurister inom Stiftelsen Den Nya Välfärden, som menar att kommunen agerat godtyckligt och gett en av arrendatorerna en fördel.

– Kommunen erbjöd en av sex arrendatorer att samtidigt som de tecknade arrendeavtal för campingen överta inventarier för 25 000 kronor. Så får det inte gå till, det säger sig självt att den arrendatorn kunde erbjuda ett högre arrende första året, säger Tommy Adamsson, ordförande i Företagarombudsmannen.

– Kommuner bör behandla företag lika. I detta fall har kommunen inte behandlat arrendatorerna lika eftersom kommunen inte informerade fem arrendatorer av sex om möjligheten att köpa inventarierna. Att gynna en näringsidkare framför andra är uttryck för ett dåligt företagarklimat, säger Tommy Adamsson.

 

Läs utredningen här: FO-04-018 Lessebo