Kommunala nämndledamöter straffar nyföretagare

Föreningen Fågelforskedjan, som startade verksamheten i januari 2003, erbjuder zonterapi, massage och annan friskvård. I april fick företaget besök av en tjänsteman från Högsby kommun. Han påpekade att verksamheten var tillståndspliktig och att företaget inte hade gjort någon miljöanmälan. Fågelforskedjan skickade in en anmälan till kommunen omgående. Ändå beslutade en oenig miljönämnd att påföra företaget en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Ett beslut som nu kritiseras av Företagarombudsmannen.

– Kommunen har påfört föreningen Fågelforskedjan en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor på grund av en försenad miljöanmälan. Kommuner som behandlar nya företagare på det här sättet har ett bistert företagarklimat och får dåligt rykte. Vem vill starta företag i en sådan kommun, säger Monica Werenfels-Röttorp, ledamot i Företagarombudsmannen.

– Det är svårt att se hur zonterapi och massage kan betraktas som miljöfarlig verksamhet. Kommunen bör värna om sina nyföretagare och inte motarbeta dem. Nämndens beslut visar på ointresse för företagarnas villkor, säger Monica Werenfels Röttorp.

Företagarombudsmannen är en oberoende ideell grupp som består av jurister, ekonomer och egenföretagare som arbetar för ett bättre företagarklimat. Det är en verksamhet inom Stiftelsen Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO-03-032