Ängelholm genomförde upphandling i strid mot lag

Under våren 2004 upphandlade Ängelholms kommun kontorsmateriel. I underlaget till upphandlingen framgick inte hur anbuden skulle värderas. Det framgick inte heller vilka ”ergonomiska tillbehör” som avsågs. Nu får Ängelholm kritik från Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden.

Konkurrenskommissionen har granskat Ängelholms upphandling av kontorsmateriel. Genom att värderingen av anbuden varit oklar och genom att kommunen inte angivit vilka ergonomiska produkter som den var intresserad av har upphandlingen i denna del genomförts på ett godtyckligt sätt som strider mot lag. Därför har konkurrensen på marknaden snedvridits.

– Ängelholms agerande strider både mot svensk lagstiftning och mot EG Romfördragets regler och gemenskapsrättsliga upphandlingsdirektiv, påpekar Konkurrenskommissionen.

– Enligt lag ska offentliga upphandlingar genomföras på ett affärsmässigt sätt. Ängelholms upphandling av kontorsmaterial var inte affärsmässig. Bland annat förkastade kommunen ett anbud på grunder som inte framgick av handlingarna. Detta är lagstridigt, säger Inger RidderstrandLinderoth, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– I underlaget för upphandlingen var det oklart hur kommunen skulle värdera anbuden. Så får det inte gå till. Anbudsgivare ska inte behöva gissa hur värderingen av anbuden ska gå till, påpekar Inger RidderstrandLinderoth.

 

Läs utredningen här: KKO 2004-020